→ DOT Gastouder Salaris → Uw vergoeding verschilt per opvang situatie

Hoe hoog is de vergoeding?
- Bij opvang in de woning van de gastouder:
De ouder betaalt per uur een bedrag aan de gastouder (via het gastouderbureau), globaal bedraagt dit tussen de €6 en €8 maar dat is helemaal afhankelijk wat u afspreekt met de ouder. Het lage bureautarief van DOT geeft u ruimte voor een goede vergoeding.
- Opvang in het huis van de ouder:
U verzorgt privé de kinderen in het huis van de ouder (geen familie) tot en met 3 dagen per week, in dat geval betaalt de ouder u ten minste het minimum uurloon, ongeacht het aantal kinderen waarop u past. Zie ook  → Varianten in opvang

1-REGISTRATIE GEWERKTE UREN
U registreert uw uren gemakkelijk in  PortaBase, het online systeem waarmee DOT samenwerkt.De eventueel extra kosten kunt u ook hierop aangeven. De gastoudervergoeding behorende bij de opvanguren wordt maandelijks uitbetaald aan de hand van de door de ouder goedgekeurde gewerkte uren (urenspecificatie).

2-FACTUUR OUDER
De ouder accordeert  de uren aan het eind van elke de maand in "Portabase.
Zodra  DOT het formulier signaleert, wordt direct aan de hand van dit urenregistratie formulier door DOT de factuur voor de vraagouder online aangemaakt.

3-UITBETALING
De vergoeding wordt overgemaakt zodra de vraagouder de totale factuur gastouderopvang-kosten heeft overgemaakt aan DOT Gastouderbureau. DOT Gastouderbureau gaat ervan uit dat de vergoeding rond de 1ste van elke maand naar de gastouder kan worden overgemaakt op het bij ons bekende IBAN  (maximaal 5 dagen na ontvangst van het totale factuurbedrag van betreffende vraagouder).

URENSPECIFICATIE-PROCEDURE
Tijdens het intake gesprek wordt deze procedure nog eens behandeld en kunt u aanvullende informatie krijgen
.

« Cursusaanbod Gastouder inschrijfformulier Urenspecificatie uitleg »

 

→ DOT Gastouder Salaris → Uw vergoeding verschilt per opvang situatie

Hoe hoog is de vergoeding?
- Bij opvang in de woning van de gastouder:
De ouder betaalt per uur een bedrag aan de gastouder (via het gastouderbureau), globaal bedraagt dit tussen de €6 en €8 maar dat is helemaal afhankelijk wat u afspreekt met de ouder. Het lage bureautarief van DOT geeft u ruimte voor een goede vergoeding.
- Opvang in het huis van de ouder:
U verzorgt privé de kinderen in het huis van de ouder (geen familie) tot en met 3 dagen per week, in dat geval betaalt de ouder u ten minste het minimum uurloon, ongeacht het aantal kinderen waarop u past. Zie ook  → Varianten in opvang

1-REGISTRATIE GEWERKTE UREN
U registreert uw uren gemakkelijk in  PortaBase, het online systeem waarmee DOT samenwerkt.De eventueel extra kosten kunt u ook hierop aangeven. De gastoudervergoeding behorende bij de opvanguren wordt maandelijks uitbetaald aan de hand van de door de ouder goedgekeurde gewerkte uren (urenspecificatie).

2-FACTUUR OUDER
De ouder accordeert  de uren aan het eind van elke de maand in "Portabase.
Zodra  DOT het formulier signaleert, wordt direct aan de hand van dit urenregistratie formulier door DOT de factuur voor de vraagouder online aangemaakt.

3-UITBETALING
De vergoeding wordt overgemaakt zodra de vraagouder de totale factuur gastouderopvang-kosten heeft overgemaakt aan DOT Gastouderbureau. DOT Gastouderbureau gaat ervan uit dat de vergoeding rond de 1ste van elke maand naar de gastouder kan worden overgemaakt op het bij ons bekende IBAN  (maximaal 5 dagen na ontvangst van het totale factuurbedrag van betreffende vraagouder).

URENSPECIFICATIE-PROCEDURE
Tijdens het intake gesprek wordt deze procedure nog eens behandeld en kunt u aanvullende informatie krijgen
.

« Cursusaanbod Gastouder inschrijfformulier Urenspecificatie uitleg »