→ DOT Gastouder Salaris → Uw vergoeding verschilt per opvang situatie

De vergoeding
1- Bij opvang in de woning van de gastouder:
De ouder betaalt per uur een bedrag aan de gastouder (via het gastouderbureau), globaal bedraagt dit tussen de €5 en €7,50 maar dat is helemaal afhankelijk wat u afspreekt met de ouder.
Het lage bureautarief van DOT geeft u ruimte voor een goede vergoeding.
2- U verzorgt privé de kinderen in het huis van de ouder (geen familie) tot en met 3 dagen per week, in dat geval betaalt de ouder u ten minste het minimum uurloon, ongeacht het aantal kinderen waarop u past. Zie ook  → Varianten in opvang

UITBETALING
De vergoeding wordt overgemaakt zodra de vraagouder de totale factuur gastouderopvang-kosten heeft overgemaakt aan DOT Gastouderbureau.
DOT Gastouderbureau gaat ervan uit dat de vergoeding rond de 1ste van elke maand naar de gastouder kan worden overgemaakt op het bij ons bekende IBAN  (maximaal 5 dagen na ontvangst van het totale factuurbedrag van betreffende vraagouder)
.

GEWERKTE UREN
U registreert uw uren gemakkelijk in  PortaBase, het online systeem waarmee DOT samenwerkt.

URENSPECIFICATIES
De Gastoudervergoeding behorende bij de opvanguren wordt maandelijks uitbetaald aan de hand van de door de ouder goedgekeurde gewerkte uren (urenspecificatie).

URENSPECIFICATIE-PROCEDURE
De gastouder vult online per maand per kind het aantal uren in. De eventueel extra kosten kunt u ook hierop aangeven. De ouder accordeert  de uren aan het eind van elke de maand via "Mijn DOT"

FACTUUR OUDER
Zodra  DOT het formulier signaleert, wordt direct aan de hand van dit urenregistratie formulier de DOT de factuur voor de vraagouder online aangemaakt

Intake-gesprek
Tijdens het intake gesprek wordt deze procedure nog eens behandeld en kunt u aanvullende informatie krijgen
.

« Cursusaanbod Gastouder inschrijfformulier Urenspecificatie uitleg »