→ Varianten in opvang → DOT Gastouderbureau helpt u daarbij!

In het kort vindt u hier de verschillende varianten en (hoofd) kenmerken bij gastouderopvang.

1-Opvang bij gastouder (of bij een andere ouder) thuis.
-De ouder betaalt per uur een afgesproken bedrag aan de gastouder (via het gastouderbureau)
-Er is geen sprake van dienstverband tussen ouder en gastouder.
-Gastouder wordt niet doorbetaald bij ziekte of vakantie.
-De gastouder kan van verschillende ouders ook andere kinderen opvangen.

Punt 2 is Vervallen (wettelijk niet meer toegestaan) per oktober 2017
2- Semi Privé opvang in uw eigen huis voor uw eigen en andere kinderen
Bij deze vorm van opvang deelt u de gastouder aan huis met andere ouders op de dagen dat zij uw kinderen opvangt, of de mogelijkheid te geven hiertoe.

De gastouder wordt per kind per uur betaald, maar de gastouder verdient ten minste het minimum uurloon, dat wordt opgebracht door de ouders samen.
-De gastouder wordt niet doorbetaald bij ziekte of vakantie.
-De gastouder kan van verschillende ouders ook andere kinderen opvangen.
Er is geen sprake van een arbeidscontact, de gastouder verricht geen andere werkzaamheden dan kinderopvang.

3-Privé opvang van uw kinderen in uw eigen huis door een als  familielid geregistreerde gastouder.
-De ouder betaalt per uur een afgesproken bedrag aan de gastouder (via het gastouderbureau)
-Er is geen sprake van dienstverband tussen ouder en gastouder.
-Gastouder wordt niet doorbetaald bij ziekte of vakantie.
-Ook wel bekend als "de Oma regeling".

4-Privé opvang van uw kinderen in uw eigen huis door een  gastouder (geen familie) tot en met 3 dagen per week.
-
Deze vorm van privé opvang  valt onder de regeling dienstbetrekking aan huis.
- De ouder sluit een contract ("uitgeklede arbeidsovereenkomst") af met de gastouder, de gastouder komt in dienst bij de ouder.
- De ouder betaald ten minste het minimum uurloon, ongeacht het aantal kinderen.
Partijen mogen ook een uurtarief per kind afspreken, maar dan moet het uurtarief niet onder het minimumloon uitkomen.
- Bij ziekte na twee wachtdagen, zes weken doorbetalen tegen 70% van het loon (tenminste minimumloon).
Zolang de gastouder ziek is kan de vraagouder de arbeidsovereenkomst niet beëindigen.
-De ouder zal de gastouder mogelijk de wettelijke transitievergoeding moeten betalen.
-De gastouder heeft recht op doorbetaalde vakantiedagen.
-De ouder hoeft geen  loonheffing in te houden of af te dragen.
-De gastouder is niet sociaal verzekerd, maar kan zich vrijwillig verzekeren tegen forse premies.
(ZW, WIA en/of WW).
-De Arbowet evenals de Arbeidstijdenwet zijn van toepassing.

5-Privé opvang van uw kinderen in uw eigen huis door een gastouder (geen familie) vanaf 4 dagen per week
-Deze vorm van opvang geldt als een normale arbeidsovereenkomst.
- De ouder sluit een contract (normale arbeidsovereenkomst) af met de gastouder, de gastouder komt in dienst bij de ouder.
-De ouder moet loonheffingen inhouden en afdragen en een loonadministratie (laten) voeren.
-De ouder moet maandelijks aangifte loonheffingen doen.
-Bepalingen onder 4 over ziektegeld, wachtdagen transitievergoeding en vakantiedagen e.d.  zijn ook van toepassing, echter 104 weken loondoorbetalingsverplichting bij ziekte i.p.v zes weken.
-De ouder is verplicht loonheffing in te houden en af te dragen.
-De gastouder is sociaal verzekerd.
Bij deze vorm van opvang zijn er beduidend meer administratieve lasten en risico's van toepassing dan onder 4.

Aandachtspunt:
- Bij zwangerschap gastouder is er mogelijk toch aanspraak op uitkering op grond van de WAZO (art. 3.17).

6-Opvang aan huis door een echte zelfstandige zoals ZZP'er
Alleen als er sprake is van "Overeenkomst van Opdracht" tussen de vraagouder en gastouder staat het de partijen vrij om afwijkende afspraken te maken over zoals loondoorbetaling bij ziekte en tijdens vakantie.

 

« Kenmerken gastouderopvang  Inschrijven ouder Tarieven »

 

 

→ Varianten in opvang → DOT Gastouderbureau helpt u daarbij!

In het kort vindt u hier de verschillende varianten en (hoofd) kenmerken bij gastouderopvang.

1-Opvang bij gastouder (of bij een andere ouder) thuis.
-De ouder betaalt per uur een afgesproken bedrag aan de gastouder (via het gastouderbureau)
-Er is geen sprake van dienstverband tussen ouder en gastouder.
-Gastouder wordt niet doorbetaald bij ziekte of vakantie.
-De gastouder kan van verschillende ouders ook andere kinderen opvangen.

Punt 2 is Vervallen (wettelijk niet meer toegestaan) per oktober 2017
2- Semi Privé opvang in uw eigen huis voor uw eigen en andere kinderen
Bij deze vorm van opvang deelt u de gastouder aan huis met andere ouders op de dagen dat zij uw kinderen opvangt, of de mogelijkheid te geven hiertoe.

De gastouder wordt per kind per uur betaald, maar de gastouder verdient ten minste het minimum uurloon, dat wordt opgebracht door de ouders samen.
-De gastouder wordt niet doorbetaald bij ziekte of vakantie.
-De gastouder kan van verschillende ouders ook andere kinderen opvangen.
Er is geen sprake van een arbeidscontact, de gastouder verricht geen andere werkzaamheden dan kinderopvang.

3-Privé opvang van uw kinderen in uw eigen huis door een als  familielid geregistreerde gastouder.
-De ouder betaalt per uur een afgesproken bedrag aan de gastouder (via het gastouderbureau)
-Er is geen sprake van dienstverband tussen ouder en gastouder.
-Gastouder wordt niet doorbetaald bij ziekte of vakantie.
-Ook wel bekend als "de Oma regeling".

4-Privé opvang van uw kinderen in uw eigen huis door een  gastouder (geen familie) tot en met 3 dagen per week.
-
Deze vorm van privé opvang  valt onder de regeling dienstbetrekking aan huis.
- De ouder sluit een contract ("uitgeklede arbeidsovereenkomst") af met de gastouder, de gastouder komt in dienst bij de ouder.
- De ouder betaald ten minste het minimum uurloon, ongeacht het aantal kinderen.
Partijen mogen ook een uurtarief per kind afspreken, maar dan moet het uurtarief niet onder het minimumloon uitkomen.
- Bij ziekte na twee wachtdagen, zes weken doorbetalen tegen 70% van het loon (tenminste minimumloon).
Zolang de gastouder ziek is kan de vraagouder de arbeidsovereenkomst niet beëindigen.
-De ouder zal de gastouder mogelijk de wettelijke transitievergoeding moeten betalen.
-De gastouder heeft recht op doorbetaalde vakantiedagen.
-De ouder hoeft geen  loonheffing in te houden of af te dragen.
-De gastouder is niet sociaal verzekerd, maar kan zich vrijwillig verzekeren tegen forse premies.
(ZW, WIA en/of WW).
-De Arbowet evenals de Arbeidstijdenwet zijn van toepassing.

5-Privé opvang van uw kinderen in uw eigen huis door een gastouder (geen familie) vanaf 4 dagen per week
-Deze vorm van opvang geldt als een normale arbeidsovereenkomst.
- De ouder sluit een contract (normale arbeidsovereenkomst) af met de gastouder, de gastouder komt in dienst bij de ouder.
-De ouder moet loonheffingen inhouden en afdragen en een loonadministratie (laten) voeren.
-De ouder moet maandelijks aangifte loonheffingen doen.
-Bepalingen onder 4 over ziektegeld, wachtdagen transitievergoeding en vakantiedagen e.d.  zijn ook van toepassing, echter 104 weken loondoorbetalingsverplichting bij ziekte i.p.v zes weken.
-De ouder is verplicht loonheffing in te houden en af te dragen.
-De gastouder is sociaal verzekerd.
Bij deze vorm van opvang zijn er beduidend meer administratieve lasten en risico's van toepassing dan onder 4.

Aandachtspunt:
- Bij zwangerschap gastouder is er mogelijk toch aanspraak op uitkering op grond van de WAZO (art. 3.17).

6-Opvang aan huis door een echte zelfstandige zoals ZZP'er
Alleen als er sprake is van "Overeenkomst van Opdracht" tussen de vraagouder en gastouder staat het de partijen vrij om afwijkende afspraken te maken over zoals loondoorbetaling bij ziekte en tijdens vakantie.