→ Cursusaanbod - DOT helpt u met Permanente educatie

Opleidingen en cursussen zijn zowel online als in klassikaal verband te volgen.
De E-Learning modulen van KinderwijsTV kunnen door onze gastouders via DOT met korting gevolgd worden. Indien u belangstelling heeft kunt u contact opnemen via het contactformulier.

► ACTUEEL: INFORMATIE VERNIEUWDE MELDCODE

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Neem contact op met uw Gastouderbureau bij calamiteiten.

Informatie Rijksoverheid
Zie ook de informatie van rijksoverheid

Speciale app meldcode kindermishandeling
U kunt de Speciale app meldcode kindermishandeling voor kinderopvang installeren via BOINK

IN FOCUS → Herkent U kindermishandeling?

Naar schatting van professionals worden jaarlijks ruim 118.000 kinderen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing, misbruik of getuige van geweld tussen partners. Per jaar overlijden er ongeveer 50 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling.
In de cursus  "Omgaan met vermoedens van kindermishandeling"  leer je hoe je signalen van kindermishandeling kan herkennen en wat je vervolgens moet doen.
Onderstaande websites en publicaties helpen u op weg bij het signaleren van en actie ondernemen bij het vermoeden van kindermishandeling.

« Risico inventarisatie Gastouder inschrijfformulier Salaris en uitbetaling »

 

IN FOCUS → Herkent U kindermishandeling?

Naar schatting van professionals worden jaarlijks ruim 118.000 kinderen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing, misbruik of getuige van geweld tussen partners. Per jaar overlijden er ongeveer 50 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling.
In de cursus  "Omgaan met vermoedens van kindermishandeling"  leer je hoe je signalen van kindermishandeling kan herkennen en wat je vervolgens moet doen.
Onderstaande websites en publicaties helpen u op weg bij het signaleren van en actie ondernemen bij het vermoeden van kindermishandeling.

→ Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? U kunt altijd contact met mij opnemen, telefonisch,  per email of via het contactformulier.

 

→ Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? U kunt altijd contact met mij opnemen, telefonisch,   per email of via het contactformulier.  

Kinderwijs TV Korting 50% via DOT contactformulier

    Cursus omgaan   met kindermishandeling

 Aanbevolen: EHBO voor Gastouders met 15% korting!

  Diploma route via ROC   Rivor

   Handleiding Meldcode

Veilig thuis

Goed om door te nemen: Gratis boek "Pedagogische Aspecten in gastouderopvang"

De vier Pedagogische Basisdoelen
Het is de taak van een professionele gastouder om de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang daadwerkelijk te behalen voor ieder kind.  DOT gastouderbureau ondersteunt en begeleid de gastouder hierbij. Om deze pedagogische taak waar te maken moeten gastouders beschikken over voldoende kennis over de ontwikkeling van kinderen en welke middelen zij in de opvang kunnen inzetten om die vier pedagogische basisdoelen te behalen. Dat vraagt om parate basiskennis en deskundigheid. (Het Nieuwe toezicht, GGD)
Beschrijving van Pedagogische bouwstenen en veel meer pedagogische scholing  vindt u  in het boek  Pedagogisch Kader Gastouderopvang, dat in 2014 uitgebracht is als kapstok voor het vak van de gastouder.
U kunt dit boek gratis downloaden via www.pedagogischkader.nl

Goed om door te nemen: Gratis boek "Pedagogische Aspecten in gastouderopvang"


De vier Pedagogische Basisdoelen

Het is de taak van een professionele gastouder om de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang daadwerkelijk te behalen voor ieder kind.  DOT gastouderbureau ondersteunt en begeleid de gastouder hierbij. Om deze pedagogische taak waar te maken moeten gastouders beschikken over voldoende kennis over de ontwikkeling van kinderen en welke middelen zij in de opvang kunnen inzetten om die vier pedagogische basisdoelen te behalen. Dat vraagt om parate basiskennis en deskundigheid. (Het Nieuwe toezicht, GGD)
Beschrijving van Pedagogische bouwstenen en veel meer pedagogische scholing  vindt u  in het boek  Pedagogisch Kader Gastouderopvang, dat in 2014 uitgebracht is als kapstok voor het vak van de gastouder.
U kunt dit boek gratis downloaden via www.pedagogischkader.nl

Overige opleidingen tot gastouder: