► Periodieke Evaluatie

Evaluatie en voortgang

Ieder gastouderbureau is wettelijk verplicht om jaarlijks te controleren hoe de opvang van de (gast)kind(eren) verloopt, dit is de reden dat wij een evaluatie afnemen.
Het gastouderbureau wordt hierop ook gecontroleerd door de GGD, die eens per jaar een inspectie op ons kantoor uitvoert.

Afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de vraagouder en de gastouder.
Deze afspraken dienen geëvalueerd te worden.

In het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder en ouders bespreken de bemiddelingsmedewerkers hoe de opvang van de kinderen verloopt, en of er extra begeleiding nodig is.

« Urenspecificatie uitleg Gastouder inschrijfformulier Gastouders overstappen »

 

► Periodieke Evaluatie

Evaluatie en voortgang

Ieder gastouderbureau is wettelijk verplicht om jaarlijks te controleren hoe de opvang van de (gast)kind(eren) verloopt, dit is de reden dat wij een evaluatie afnemen.
Het gastouderbureau wordt hierop ook gecontroleerd door de GGD, die eens per jaar een inspectie op ons kantoor uitvoert.

Afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de vraagouder en de gastouder.
Deze afspraken dienen geëvalueerd te worden.

In het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder en ouders bespreken de bemiddelingsmedewerkers hoe de opvang van de kinderen verloopt, en of er extra begeleiding nodig is.

 

    Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? U kunt altijd contact met mij opnemen, telefonisch,  per email of via het contactformulier.