→ Pedagogisch beleid → Pedagogisch Beleidsplan

download ↑

Het pedagogisch beleid beschrijft de visie welke DOT Gastouderbureau heeft over de juiste vorm van gastouderopvang en beschrijft met name de op het kind afgestemde zorg en begeleiding in de ontwikkeling naar een gelukkig en gezond individu.

Het pedagogisch beleidsplan van DOT gastouderbureau is er om de gastouder en ouder te informeren welke richtlijnen DOT hanteert met betrekking tot het tot stand brengen van kwalitatief hoge opvang. Dit pedagogisch beleidsplan is een essentieel onderdeel van de werkwijze van het gastouderbureau, het is onmisbaar om de kwaliteit op een hoog peil te houden, te kunnen controleren en waar nodig bij te stellen.

De Gastouder
Een gastouder werkt volgens het pedagogisch beleidsplan welke ondersteuning en een houvast geeft om afspraken na te komen. Het biedt een leidraad in de omgang met de opvangkinderen. Door jaarlijks de gastouder te toetsen op het naleven van het pedagogisch plan, kan DOT de kwaliteit van de geleverde opvang op peil houden. Ouders weten door het lezen van het pedagogisch beleidsplan wat de visie van DOT Gastouderbureau is en geeft de ouder inzicht volgens welke richtlijnen de gastouder werkt.

DOT gastouderbureau
DOT gastouderbureau is voortgekomen uit de idealen om bij mensen thuis of bij de gastouder thuis, hoge kwalitatief goede opvang te kunnen verzorgen. Met ruime ervaring in de kinderopvang, kan DOT de gastouders goed ondersteunen in het pedagogisch omgaan met kinderen. Voor DOT Gastouderbureau staat het kind op nummer één, en zal samen met de gastouders en ouders een zo veilige, rustige en  vertrouwde omgeving creëren voor het kind als mogelijk.

Het pedagogisch beleidsplan vindt u ook onder documenten

« Wettelijke voorwaarden Gastouder inschrijfformulier Risico inventarisatie »

 

→ Pedagogisch beleid → Pedagogisch Beleidsplan

download ↑

Het pedagogisch beleid beschrijft de visie welke DOT Gastouderbureau heeft over de juiste vorm van gastouderopvang en beschrijft met name de op het kind afgestemde zorg en begeleiding in de ontwikkeling naar een gelukkig en gezond individu.

Het pedagogisch beleidsplan van DOT gastouderbureau is er om de gastouder en ouder te informeren welke richtlijnen DOT hanteert met betrekking tot het tot stand brengen van kwalitatief hoge opvang. Dit pedagogisch beleidsplan is een essentieel onderdeel van de werkwijze van het gastouderbureau, het is onmisbaar om de kwaliteit op een hoog peil te houden, te kunnen controleren en waar nodig bij te stellen.

De Gastouder
Een gastouder werkt volgens het pedagogisch beleidsplan welke ondersteuning en een houvast geeft om afspraken na te komen. Het biedt een leidraad in de omgang met de opvangkinderen. Door jaarlijks de gastouder te toetsen op het naleven van het pedagogisch plan, kan DOT de kwaliteit van de geleverde opvang op peil houden. Ouders weten door het lezen van het pedagogisch beleidsplan wat de visie van DOT Gastouderbureau is en geeft de ouder inzicht volgens welke richtlijnen de gastouder werkt.

DOT gastouderbureau
DOT gastouderbureau is voortgekomen uit de idealen om bij mensen thuis of bij de gastouder thuis, hoge kwalitatief goede opvang te kunnen verzorgen. Met ruime ervaring in de kinderopvang, kan DOT de gastouders goed ondersteunen in het pedagogisch omgaan met kinderen. Voor DOT Gastouderbureau staat het kind op nummer één, en zal samen met de gastouders en ouders een zo veilige, rustige en  vertrouwde omgeving creëren voor het kind als mogelijk.

Het pedagogisch beleidsplan vindt u ook onder documenten