Geschillen en Klachten

Ook in 2023 zijn er  tegen DOT Gastouderbureau  geen geschillen ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Iedere klant van DOT Gastouderbureau heeft het recht een klacht in te dienen als de dienstverlening te kort schiet. Dit is ook geregeld in de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. DOT Gastouderbureau heeft in het kader van de Wet kinderopvang een intern klachtenreglement opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders, gastouders en leden van de oudercommissie.

Als een klant een klacht heeft zijn er twee mogelijkheden om deze aan de orde te stellen:

Interne klacht
Bij voorkeur maken ouders/verzorgers of gastouders een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de houder van DOT Gastouderbureau. Zij is te bereiken per email: info@dotgastouderbureau.nl. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Externe Klacht
Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders, gastouder of lid van de oudercommissie de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/
of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/

 

Over DOT »

 

 

Geschillen en Klachten

Ook in 2023 zijn er  tegen DOT Gastouderbureau  geen geschillen ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Iedere klant van DOT Gastouderbureau heeft het recht een klacht in te dienen als de dienstverlening te kort schiet. Dit is ook geregeld in de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. DOT Gastouderbureau heeft in het kader van de Wet kinderopvang een intern klachtenreglement opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders, gastouders en leden van de oudercommissie.

Als een klant een klacht heeft zijn er twee mogelijkheden om deze aan de orde te stellen:

Interne klacht
Bij voorkeur maken ouders/verzorgers of gastouders een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de houder van DOT Gastouderbureau. Zij is te bereiken per email: info@dotgastouderbureau.nl. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Externe Klacht
Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders, gastouder of lid van de oudercommissie de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/
of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/

 

Over DOT »