→ Evaluatie formulier (gastouder)

→ EVALUATIE GESPREKKEN

Ieder gastouderbureau is wettelijk verplicht om te controleren hoe de opvang van de (gast)kind(eren) verloopt, dit is de reden dat wij een evaluatie afnemen.
Het gastouderbureau wordt hierop ook gecontroleerd door de GGD, die eens per jaar een inspectie op ons kantoor uitvoert.

→ Evaluatie formulier (gastouder)
Afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de vraagouder en de gastouder.
Deze afspraken dienen geëvalueerd te worden. Voorafgaand aan een gepland evaluatiegesprek vullen de vraagouder en gastouder ter voorbereiding een evaluatieformulier in via onze website.  U ontvangt per e-mail een kopie van het verslag. In het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder bespreken de bemiddelingsmedewerkers hoe de opvang van de kinderen verloopt en of extra begeleiding nodig is.

« Urenspecificatie uitleg Gastouder inschrijfformulier Gastouders overstappen »

 

Evaluatieformulier gastouder

    A- Persoonsgegevens gastouder

  • Algemene meerkeuzenvragen

  • Gerichte Open vragen

  • Ondertekening

 

Spam controle