► Evaluatie ouder

→ Evaluatie formulier Vraagouder

Beste Ouder,
Uw gastouder zorgt inmiddels alweer een tijdje voor uw kind(eren).
Wij vinden het belangrijk uw mening te vernemen over het verloop van de opvang. We willen weten wat goed gaat en waar eventueel verbeteringen of aanpassingen wenselijk zijn.
Via onderstaande vragenlijst hopen wij hier een beeld van te krijgen. De vragen hebben betrekking op de gastouder, op de opvanglocatie en het gastouderbureau.

Evaluatieformulier ouder

  Gegevens

 • A-Emotionele Veiligheid

 • B-Sociale competenties:

 • C-Persoonlijke competenties:

 • D-Opvoeding:

 • E-Verzorging:

 • F-Veiligheid en omgeving:

 • G-Gastouder

 • H-Algemeen:

 • I-Gastouderbureau:

 • Slot van de Ouder Evaluatie

 • Ondertekening

 

Spam controle

► Evaluatie ouder