► DOT ouder facturen

→ MIJN FACTUREN
Tegen het einde van de maand ontvangt u per email een factuur.
NADAT u inlogt op Mijn DOT Ook vindt u uw factuur ook terug onder Mijn Facturen met de status "LOPEND" en het openstaande bedrag.
Wilt u het  bedrag s.v.p. binnen 7 werkdagen overmaken naar DOT Gastouderbureau onder vermelding van het factuurnummer. Na administratieve verwerking staat uw factuur op "BETAALD" en wordt uw gastouder direct uitbetaald.

 

→ EVALUATIE GESPREK
Voorafgaand aan een gepland evaluatiegesprek vullen de vraagouder en gastouder ter voorbereiding een evaluatieformulier in via onze website. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de vraagouder en de gastouder.  U ontvangt per e-mail een kopie van het verslag. In het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder bespreken de bemiddelingsmedewerkers hoe de opvang van de kinderen verloopt en of extra begeleiding nodig is.

 

→ URENSPECIFICATIES
De Gastoudervergoeding behorende bij de opvang uren wordt maandelijks uitbetaald aan de hand van de door de ouder goedgekeurde urenspecificatie.

→ URENSPECIFICATIE-PROCEDURE
De gastouder vult per maand per kind het aantal uren in. De eventueel extra kosten kunt u ook hierop aangeven.
De ouder accordeert  aan het eind van elke de maand het formulier. (datum en handtekening).
De gastouder verstuurt daarna een kopie van dit ondertekende formulier digitaal per mail (of foto per Whatsapp)  naar DOT en ook de ouder. Dit moet gebeuren voor de 5e van de opvolgende maand.
Het urenformulier is elke elke maand nodig om de vergoedingen te kunnen onderbouwen en de (jaar)opgaven voor de gastouder en ouder correct te vervaardigen. Het origineel van de urenspecificatie bewaart de gastouder en worden bekeken tijdens de voortgangsgesprekken.

→ FACTUUR OUDER
Zodra  DOT het formulier ontvangt wordt direct aan de hand van dit urenregistratie formulier de DOT de factuur voor de vraagouder aangemaakt.

→ UITBETALING GASTOUDER
De vergoeding wordt overgemaakt zodra de vraagouder de totale gastouderopvang kosten heeft overgemaakt aan DOT Gastouderbureau.
DOT Gastouderbureau gaat ervan uit dat de vergoeding rond de 1ste van elke maand naar de gastouder kan worden overgemaakt op het bij ons bekende IBAN  (maximaal 5 dagen na ontvangst van het totale factuurbedrag van betreffende vraagouder). 

→Intake gesprek
Tijdens het intake gesprek wordt deze procedure behandeld en krijgt de gastouder een exemplaar van het urenregistratieformulier. Deze wordt later nogmaals digitaal toegezonden zodat de gastouder deze zelf kan uitprinten en gebruiken. U kunt het pdf formulier ook hier downloaden. Het formulier in rtf (universeel formaat) vindt u hier.

► Online?
DOT is bezig met de ontwikkeling van urenregistratie via de website.
In dit kader wachten wij op gegevens betreffende optil staande ontwikkelingen betreffende al of niet registraties via de overheid. (KOT 2.0 DFKO e.d.)

 

► DOT ouder